På gång

Öppna scener (ca 1 gång/månad)

15/6 Öppen scen i Nianfors prel kl 15.00 (samarr.)
31/7 Öppen scen Sörfjärdens kapell kl 19.00 (samarr)
11/8 Öppen scen Källvik, Söderhamn kl 18.00 (samarr.)

Skrivaraktivitet workshop i kreativt skrivande på Hudiksvalls bibliotek
för dig upp till 25 år. Arrangör Hudiksvalls kommun:
workshopikreativtskrivande

Tidigare aktiviteter

se mer under fliken tidigare aktiviteter