Lokatten

Medlemsbladet Lokatten

Medlemsbladet Lokatten utkommer med 4 nr per år. Alla medlemmar kan skicka in bidrag. Du publiceras i mån av plats. Vår redaktör är Anita Eriksson.
Bidrag skickar du till:
lokattenredaktionen.at.gmail.com

Varje nr har ett skrivartema. Nästa Lokatt kommer ut i oktober 2018. Manusstopp är 15 september 2018. Tema är MINNET

Förra Lokatten kom ut i maj 2018. Temat var EN DAG. Manusstopp är alltid den 15 månaden före.
Läs tidigare ex av Lokatten här (pdf-filer).

Lokatten år 2018
nr 1 –> Lokatten 1 2018
nr 2 –> Lokatten_2_2018

 

Lokatten år 2017
nr 1 –> lokatten 1 2017
nr 2 –> lokatten 2 2017
nr 3 –> Lokatten 3 2017
nr 4 –> lokatten 4 2017

Lokatten år 2016
nr 1 –> lokatten_mars_2016
nr 2 –> lokatten_2_2016
nr 3 –> lokatten_3_2016
nr 4 –> lokatten_4_2016

Lokatten år 2015
nr 1 –> lokatten1mars2015
nr 2 –> Lokatten2juni2015
nr 3 –> Lokatten3sept2015
nr 4  –> lokatten4dec2015

Annonser