Öppna poesiscener

I Gävleborgs län med start den 13:e februari kl 18 i Söderhamn så blir det öppna poesiscener på biblioteken runt om i länet, kom dit och lyssna eller läs upp något du själv skrivit.
För fullständig information kolla in på Medborgarskolans hemsida.

Annonser

Författarpresentationer

Nu finns det möjlighet att för medlemmar som blivit utgivna eller publicerade på ett eller annat sätt att få en presentation här på sidan. På sidan Författare
så har Katarina O’Nils Franke redan presenterat sig, gör det du med.
Skicka din presentation till palmarens@gmail.com.

 

MEDLEMMAR!

Styrelsen vill veta
vad du tänker om vår kursverksamhet och skulle uppskatta om du så snart det är
möjligt svarar på frågorna nedan.

OBS! Svara INTE i
kommentarsfältet utan maila dina svar till vår
ordförande:
leifstrandberg.ab@telia.com

Har du gått någon
skrivarkurs?

Vill du gå någon
skrivarkurs?

Vill du i så fall
att kursen ska handla mest om poesi eller prosa?

Vill du gå en kurs
för nybörjare, eller en
fortsättningskurs?

Vad är du beredd
att betala för en kurs?

(halvdag, heldag,
helgkurs)

för bara kursen?

för kost?

för logi?

Tack på
förhand!

//Styrelsen

Julfika och författarsamtal

Lördagen den 15:e december mellan kl 15:00 – 16:30 möts Skrivare i Hälsingland på Alba Bistro (f.d. Rådhuskondiset) i Söderhamn.
Vi vill uppmärksamma att vår medlem Majvor Mäki-Sjöberg har gjort det igen!
Hennes nya diktbok ”Onämnd, oglömd, ei mainottu, ei unohtettu”
får strålande recensioner – och nu får vi chans att ta del av hennes bok.
Författarsamtalet, som modereras av Leif Strandberg, flätas in i gott julfika och kanske hinner vi med en liten Öppen scen också.

Välkomna!
Styrelsen

majvor