Sommaren 2016

Sommaren planeras för fullt. Så här har vi tänkt oss….(men observera att flera av de länkade hemsidorna ännu inte uppdaterats).

Tisdag 14 juni kl 18:00 Öppen scen – Gröna Systrar, Finflo, Hudiksvall
info Lena Forslin 070-639 60 13
Vägbeskrivning –> http://gronasystrar.se/

Lördag 18 juni kl 15:00 Öppen scen – Badstranden Nianfors
Samarr. Nianfors Naturligtvis
Info Ingemar Jansson 070-376 54 99

Lördag 2 juli kl 15:00 Öppen scen & diktutställning –
Ingalunda gård, Bjuråker
Info Ethel Öjemark 070-314 98 45
Margot Öjemark har skapat en skalenlig installation
på logen i form av en sol och en jord i keramik.
Tanken är den att vi medlemmar står för dikterna!
Finn inspiration i förhållandet mellan jord-sol,
låt fantasin flöda fritt!
Senast den 10 juni
vore det roligt om du skickar in ett bidrag till:
Ethel Öjemark, Norra Järnvägsg 6 B, 824 43 HUDIKSVALL

Tisdag 12 juli kl 12:00 Konstvernissage tema TRASSEL
Arnöviken, gamla skolan/Byalagets lokal, norr om Hudiksvall
Info Pontus Vifell 070-577 76 48, Britt Ruuska 070-60 70 194
arnöviken12-14juli16
Utställning i tre dagar… avslutas med:

Torsdag 14 juli kl 15.00 Öppen scen
Info Pontus Vifell 070-577 76 48, Britt Ruuska 070-60 70 194

Lördag 30 juli kl 10.00 – 13.00 ”Ord på vägen” Kyrksjön Ljusdal
Samling kl 9.30 Solhuset
info Staffan Andersson 073-077 18 17

Onsdag 3 aug kl 19.00 Öppen scen Sörfjärdens kapell, Gnarp (samarr.)
info Evan Berjlund 070-242 79 00
http://www.sorfjarden.se/kapellet.html

Söndag 7 aug kl 17:00 Rôssåsens fäbodvall, Bjuråker
Info Birgitta Nilsson 0730-42 30 77
http://www.rossasen.se/

Söndag 4 sep kl 18:00 Langsbo konsthall, Hassela
Info Lena Forslin 070-639 60 13
http://www.langsbokonsthall.se/oppettider/

Ännu inte bestämt datum:
Öppen scen i Ljusne under hösten….
och
en kväll i december vid brasans sken i Brostugan, Järvsö
http://www.brostuganjarvso.se

 

Annonser

Årsmötet 13 mars 2016

Val av styrelse och revisorer
Styrelseordförande Öjar Janhager 1 år fyllnadsval
Kassör Carola Lofterud Tjärnberg 2 år nyval
Ledamot Lena Forslin 2 år omval
Ledamot Risto Ruuska 2 år omval
Ledamot Ragnar Tollet 1 år omval

Ledamot Anita Eriksson 2 år nyval
Ledamot Pontus Vifell 1 år kvar
Suppleant Margareta Nordström omval 1 år
Suppleant Katarina Brolin omval 1 år
Revisor Lars-Erik Eriksson omval 1 år
Revisor Sören Molander omval 1 år
Revisorssuppleant Monica Lavén omval 1 år

Val av valberedning
Mötet valde Annasara Svanteson och Britt Ruuska till valberedning

Aktiviteter mars – april 2016

Poesi- och berättarcafé på Hudiksvalls bibliotek
torsdag 3 mars kl 13.00. Samarbete med Hudiksvall
hela livet
Aktuell aktivitet med HUDIKSVALL HELA LIVET

Öppen scen i Njutånger lördag 12 mars kl 13.00
Njutångers folkets hus
Kontakt: Ingemar Jansson 070-376 54 99
Affisch –> Njutånger 12 mars

Läsartext i HT 6 april 2016:

ht6apr2016

Årsmöte och 20 årsjubileum
söndag 13 mars kl 16.00
Delsbo Tingshus
Anmälan: sekr Lena Forslin
tel 070-639 60 13
Affisch–> affischårsmötet

Poesiskrivarkurs 8-10 april
Kursledare Tom Hedlund
Vadtorps kursgård (Söderhamn)
Anmälan senast 7 mars
Affisch –> affischpoesikursapril2016