Aktuellt hösten 2016

Inspirationssträff den 16 oktober i Delsbo kl 9-15 under ledning av Kerstin Svevar.
Anmälan senast 9 okt. Se mer info PÅ GÅNG.

Berättarkafé i Ljusne på Café Laxen 20 okt kl 18.00. Se mer info PÅ GÅNG.

Medlemstidningen Lokatten kommer ut sep/okt. Blir ett kombinerat sommar och höstnummer.

En diktantologin är på G. Tema NÄRVARANDE. Förhoppningsvis utgivning i höst alternativt tidig vår 2017.

 

Sommaren 2016

Sommaren planeras för fullt. Så här har vi tänkt oss….(men observera att flera av de länkade hemsidorna ännu inte uppdaterats).

Tisdag 14 juni kl 18:00 Öppen scen – Gröna Systrar, Finflo, Hudiksvall
info Lena Forslin 070-639 60 13
Vägbeskrivning –> http://gronasystrar.se/

Lördag 18 juni kl 15:00 Öppen scen – Badstranden Nianfors
Samarr. Nianfors Naturligtvis
Info Ingemar Jansson 070-376 54 99

Lördag 2 juli kl 15:00 Öppen scen & diktutställning –
Ingalunda gård, Bjuråker
Info Ethel Öjemark 070-314 98 45
Margot Öjemark har skapat en skalenlig installation
på logen i form av en sol och en jord i keramik.
Tanken är den att vi medlemmar står för dikterna!
Finn inspiration i förhållandet mellan jord-sol,
låt fantasin flöda fritt!
Senast den 10 juni
vore det roligt om du skickar in ett bidrag till:
Ethel Öjemark, Norra Järnvägsg 6 B, 824 43 HUDIKSVALL

Tisdag 12 juli kl 12:00 Konstvernissage tema TRASSEL
Arnöviken, gamla skolan/Byalagets lokal, norr om Hudiksvall
Info Pontus Vifell 070-577 76 48, Britt Ruuska 070-60 70 194
arnöviken12-14juli16
Utställning i tre dagar… avslutas med:

Torsdag 14 juli kl 15.00 Öppen scen
Info Pontus Vifell 070-577 76 48, Britt Ruuska 070-60 70 194

Lördag 30 juli kl 10.00 – 13.00 ”Ord på vägen” Kyrksjön Ljusdal
Samling kl 9.30 Solhuset
info Staffan Andersson 073-077 18 17

Onsdag 3 aug kl 19.00 Öppen scen Sörfjärdens kapell, Gnarp (samarr.)
info Evan Berjlund 070-242 79 00
http://www.sorfjarden.se/kapellet.html

Söndag 7 aug kl 17:00 Rôssåsens fäbodvall, Bjuråker
Info Birgitta Nilsson 0730-42 30 77
http://www.rossasen.se/

Söndag 4 sep kl 18:00 Langsbo konsthall, Hassela
Info Lena Forslin 070-639 60 13
http://www.langsbokonsthall.se/oppettider/

Ännu inte bestämt datum:
Öppen scen i Ljusne under hösten….
och
en kväll i december vid brasans sken i Brostugan, Järvsö
http://www.brostuganjarvso.se

 

Årsmötet 13 mars 2016

Val av styrelse och revisorer
Styrelseordförande Öjar Janhager 1 år fyllnadsval
Kassör Carola Lofterud Tjärnberg 2 år nyval
Ledamot Lena Forslin 2 år omval
Ledamot Risto Ruuska 2 år omval
Ledamot Ragnar Tollet 1 år omval

Ledamot Anita Eriksson 2 år nyval
Ledamot Pontus Vifell 1 år kvar
Suppleant Margareta Nordström omval 1 år
Suppleant Katarina Brolin omval 1 år
Revisor Lars-Erik Eriksson omval 1 år
Revisor Sören Molander omval 1 år
Revisorssuppleant Monica Lavén omval 1 år

Val av valberedning
Mötet valde Annasara Svanteson och Britt Ruuska till valberedning

Aktiviteter mars – april 2016

Poesi- och berättarcafé på Hudiksvalls bibliotek
torsdag 3 mars kl 13.00. Samarbete med Hudiksvall
hela livet
Aktuell aktivitet med HUDIKSVALL HELA LIVET

Öppen scen i Njutånger lördag 12 mars kl 13.00
Njutångers folkets hus
Kontakt: Ingemar Jansson 070-376 54 99
Affisch –> Njutånger 12 mars

Läsartext i HT 6 april 2016:

ht6apr2016

Årsmöte och 20 årsjubileum
söndag 13 mars kl 16.00
Delsbo Tingshus
Anmälan: sekr Lena Forslin
tel 070-639 60 13
Affisch–> affischårsmötet

Poesiskrivarkurs 8-10 april
Kursledare Tom Hedlund
Vadtorps kursgård (Söderhamn)
Anmälan senast 7 mars
Affisch –> affischpoesikursapril2016