Diktantologin

diktantologi.jpg

Annonser

Nytt år – nya projekt?

Läste nyss på Allmänna arvfondens hemsida. Både arvfonden och andra fonder finansierar projekt inom kultur. Du som medlem kanske har idéer om något föreningen Skrivare i Hälsingland kan utveckla?

Kanske ett projekt inriktat på samverkan med andra liknande föreningar i Norden, omvärlden? Kanske ett projekt som riktas till funktionshindrades möjlighet att skriva, berätta? Eller kanske något annat.

Kanske hittar du/ni någon fond som kan finansiera din/er idé? Läs mer på:
http://www.arvsfonden.se/sok-pengar/vem-kan-fa-pengar-ur-arvsfonden
http://www.arvsfonden.se/andra-fonder

Ha ett gott litterärt Nytt år 2016 !

 

Aktuella medlemmar

12 nov – 24 nov har vår medlem Eva Kämsby konstutställning i Söderhamn på Kvarnen. Vernissage lördag 12 nov kl 12.00. Lördag 19 nov läser/sjunger Eva sin poesi på Kvarnen i Söderhamn. Läs mer på
Söderhamns konstförenings hemsida
eller
facebooksidan

1 dec kl 19.00 Söderhamns bibliotek. Majvor Mäki Sjöberg från Ljusne presenterar sin rosade diktsamling Kaunisvaara (2016, Black Island Books). Presentationen sker i form diktläsning och ett samtal mellan Majvor och Leif Strandberg, Stugsund.

Dikterna rör sig i gränslandet mellan svenskt och finskt och följer årstider som var och är. De kommenterar även det stora gruvprojektet i Kaunisvaara. Ja, det blir en spännande resa.

Mer information kommer på Söderhamns Biblioteks hemsida.
Läs presentation av Majvor på förlaget Black Island Books hemsida.

Aktuellt hösten 2016

Inspirationssträff den 16 oktober i Delsbo kl 9-15 under ledning av Kerstin Svevar.
Anmälan senast 9 okt. Se mer info PÅ GÅNG.

Berättarkafé i Ljusne på Café Laxen 20 okt kl 18.00. Se mer info PÅ GÅNG.

Medlemstidningen Lokatten kommer ut sep/okt. Blir ett kombinerat sommar och höstnummer.

En diktantologin är på G. Tema NÄRVARANDE. Förhoppningsvis utgivning i höst alternativt tidig vår 2017.